Disclaimer

Disclaimer van de website banksparen.nl

Banksparen.nl is gemaakt en wordt beheerd door NHP BankspaarAdvies (NHP). Voor de getoonde informatie en gegevens op de website maken wij gebruik van betrouwbare bronnen zoals de websites van de op de site vermelde banken en maatschappijen. Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Onjuistheden zijn echter niet uit te sluiten. NHP en de aan haar gelieerde ondernemingen, dataleveranciers en andere toeleveranciers kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Berekeningen en vergelijkingen

Voor de berekeningen op banksparen.nl worden zoveel mogelijk algemeen gehanteerde methoden gebruikt. De berekeningen zijn op basis van de ons bekende rentestanden en overige van toepassing zijnde gegevens en tevens op basis van de door de gebruiker ingevulde gegevens. De uitkomsten kunnen afwijken van de uitkomsten van aanbieders van bankspaarproducten zelf. De berekende waardes en getrokken conclusies dient u altijd als indicatief te beschouwen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Privacy

De privacy van de bezoekers van banksparen.nl wordt gerespecteerd. NHP behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van cookies, deze kunnen echter door de gebruiker uitgezet worden.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of onjuistheden op deze website hebben gevonden, dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.