Depositogarantiestelsel

Banksparen en het depositogarantiestelsel

In Nederland kennen wij het depositogarantiestelsel. Dat is een spaargarantie die zorgt dat kleine spaarders bij een faillissement van een spaarbank het gestorte spaargeld terug krijgen. Op deze pagina gaan wij in op het depositogarantiestelsel.

Hoe werkt het depositogarantiestelsel?

Binnen het Nederlandse depositogarantiestelsel geldt dat spaargeld tot een bedrag van € 100.000 gegarandeerd is. Dit garantiebedrag geldt per particuliere rekeningenhouder per bankvergunning (Nederlandse bankvergunning). Sparen bij een bank met een Nederlandse bankvergunning is dus voor particulieren tot het bedrag van € 100.000 risicoloos. Op het moment dat u meer spaargeld heeft, doet u er verstandig aan het geld over verschillende spaarbanken te spreiden. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat de spaargarantie niet geldt per bank, maar per bankvergunning. Aangezien veel banken actief zijn onder een gezamenlijke bankvergunning, heeft het spreiden van spaargeld alleen zin als de banken niet onder dezelfde vergunning actief zijn.

Het depositogarantiestelsel geldt alleen voor spaarrekeningen. Beleggingsrekeningen en verzekeringen vallen hier dus niet onder.

Het depositogarantiestelsel en banksparen

Het depositogarantiestelsel geldt voor alle spaarrekeningen, dus ook voor bankspaarrekeningen. Ook bij banksparen geldt dus dat sparen tot een bedrag van een ton per rekeninghouder risicoloos is. Bij een faillisement worden alle spaargelden die u heeft bij een bank (of beter gezegd binnen één bankvergunning) bij elkaar opgeteld. Dus niet alleen gewoon spaargeld wordt meegeteld, maar ook deposito's en geld dat op een bankspaarrekening staat. Zeker omdat de bedragen bij banksparen soms aanzienlijk zijn, is het verstandig om bij het openen van een bankspaarrekening rekening te houden met het feit of u bij de betreffende bank al spaargeld heeft staan.

Voor uitgebreide informatie over veilig sparen en het depositogarantiestelsel, klik hier