Overzicht bankvergunningen

Bankvergunningen van aanbieders van banksparen voor lijfrente en pensioen

Net als bij gewoon sparen, geldt voor banksparen (sparen, niet beleggen) dat banken een bankvergunning nodig hebben om bankspaarrekeningen aan te mogen bieden. Dit betekent ook dat bankspaarrekeningen onder een garantieregeling vallen. Meestal het Nederlandse depositogarantiestelsel waarbij een garantiebedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bankvergunning geldt. Omdat veel banken een bankvergunning delen, is het bij het spreiden van spaargeld belangrijk om in de gaten te houden welke banken een bankvergunning delen.

In onderstaand overzicht zie je een overzicht van de aanbieders van pensioen- en lijfrentebankspaarrekeningen met een Nederlandse bankvergunning. Bij spaarbanken die een vergunning delen, wordt dat aangegeven.

Overzicht bankvergunningen Nederlandse depositogarantiestelsel

Aanbieder:
Bankvergunninghouder:
ABN AMRO
Deelt vergunning met:
Moneyou
Aanbieder:
Bankvergunninghouder:
Brand New Day
Deelt vergunning met:
-
Aanbieder:
Bankvergunninghouder:
Achmea Bank N.V.
Deelt vergunning met:
Achmea Bank N.V.
Aanbieder:
Bankvergunninghouder:
Nationale Nederlanden
Deelt vergunning met:
Delta Lloyd
OHRA
Aanbieder:
Bankvergunninghouder:
Rabobank
Deelt vergunning met:
-
Aanbieder:
Bankvergunninghouder:
De Volksbank
Deelt vergunning met:
BLG Wonen
De Volksbank
SNS Bank
Zwitserleven
Aanbieder:
Bankvergunninghouder:
De Volksbank
Deelt vergunning met:
BLG Wonen
De Volksbank
RegioBank
Zwitserleven