Bankspaarhypotheek

Wat is een bankspaarhypotheek en wie kan hiervoor kiezen?

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van hypotheken. Allereerst gelden er strengere regels voor wat betreft transparantie en maximale leenbedragen. Hierdoor zijn hypotheken die tegenwoordig verstrekt worden een stuk veiliger en verantwoorder dan in het verleden. De bankspaarhypotheek is een voorbeeld van een veilige, verantwoorde en transparante hypotheek. Sinds 1 januari 2013 is deze hypotheek echter niet meer interessant voor starters. Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over bankspaarhypotheken en over de (on)mogelijkheden van banksparen bij hypotheken. De volgende punten komen aan bod:

Hoe werkt banksparen bij een hypotheek?

Als u gaat banksparen bij een hypotheek, worden er eigenlijk 2 producten gecombineerd: een (aflossingsvrije) hypotheek en een bankspaarrekening. Tesamen worden ze dan ook vaak aangeduid als de bankspaarhypotheek. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de annuiteiten- of lineaire hypotheek is er bij de bankspaarhypotheek geen sprake van aflossingen tijdens de looptijd. Daarvoor heeft u de bankspaarrekening. Die gebruikt u om de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer af te lossen.

Hypotheek: geldlening waar u rente over betaalt

De hypotheek is eigenlijk niets anders dan een geldlening met een woning als onderpand (zekerheid voor de bank). Dit houdt in dat de uitlener van het geld een recht van hypotheek neemt op een onderpand wat in eigendom is van de lenende partij. Koopt u bijvoorbeeld een huis en u sluit daarbij een hypotheek af, dan wordt de woning uw eigendom. De hypotheekverstrekker leent u een geldbedrag en krijgt daarvoor rente en extra zekerheid door middel van een recht van onderpand op uw woning. Als u niet, te weinig of te laat betaalt, kan de hypotheekverstrekker in het uiterste geval uw woning verkopen. Dit kan door het recht van hypotheek oftewel recht van onderpand op uw woning.

Banksparen: spaarrekening waarmee u spaart voor de aflossing

Naast de hypotheek waar u hypotheekrente over betaalt, wordt er een bankspaarrekening geopend. Deze geblokkeerde bankspaarrekening werkt net als een gewone spaarrekening die bij een bank wordt geopend, vandaar ook de naam banksparen. Op deze bankspaarrekening stort u (meestal) maandelijks een bedrag. Met dit bedrag spaart u uiteindelijk een bedrag bij elkaar, waarmee u de hypotheek kunt aflossen.

Kenmerkend voor de bankspaarrekening is de koppeling met de hypotheek en dit gebeurt via de hypotheekrente. U ontvangt namelijk over de maandelijkse inleg op uw bankspaarrekening een rentevergoeding die gelijk is aan de hypotheekrente die u betaalt over uw hypotheek. Betaalt u bijvoorbeeld 5% hypotheekrente, dan ontvangt u ook gegarandeerd 5% rente over het gespaarde saldo op uw bankspaarrekening. Daarmee weet u zeker dat u de aflossing bij elkaar spaart.

Naast sparen is het ook mogelijk om met de ingelegde gelden op de bankrekening te beleggen. Er zijn echter maar zeer weinig hypotheekbanken die naast sparen ook de mogelijkheid tot beleggen bieden. Daarom wordt op deze website uitsluitend de bankspaarhypotheek met sparen behandeld.

Meer informatie over de werking van andere hypotheken vindt u bij hypotheekvormen

Waarom kiezen voor een bankspaarhypotheek?

Een bankspaarhypotheek is een slimme hypotheek die naast lage maandlasten ook veel zekerheid biedt. Enkele voordelen waarom het verstandig kan zijn om voor een bankspaarhypotheek te kiezen:

Belastingvrij sparen

Met de bankspaarhypotheek kunt u belastingvrij sparen om uw hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer af te lossen.

Hypotheekrenteaftrek

Met de bankspaarhypotheek profiteert u daardoor maximaal van de hypotheekrenteaftrek.

Zekerheid

Bij een bankspaarhypotheek op basis van de spaarvariant (SEW) is de opbouw van uw spaarrekening zeker. U loopt geen beleggingsrisico. Ook valt de bankspaarhypotheek onder het depositogarantiestelsel.

Koppeling met hypotheekrente

Bij een bankspaarhypotheek op basis van de spaarvariant (SEW) is de rente die u ontvangt over uw bankspaarrekening gelijk aan de hypotheekrente. Vooral als u een hoog inkomen heeft is dit extra interessant, omdat via de hypotheekrenteaftrek een hoog deel van de betaalde hypotheekrenteaftrek naar u terugvloeit, terwijl de rente over uw bankspaarrekening belastingvrij is.

Demping maandlasten

Bij een bankspaarhypotheek met spaarvariant (SEW) hebben wijzigingen in de hoogte van de hypotheekrente minder gevolgen voor de maandlasten dan bij andere hypotheken. Want als de hypotheekrente stijgt, dan daalt de maandelijkse inleg op de spaarrekening. De gevolgen voor de maandlasten worden op die manier gedempt.

Transparante hypotheek met lage kosten

Een bankspaarhypotheek is een transparanter, simpeler product dan bijvoorbeeld de leven- of spaarhypotheek. Ook worden er vaak minder kosten doorberekend dan bij de hiervoor genoemde hypotheekvormen met verzekeringen.

Kan ik nog kiezen voor een bankspaarhypotheek?

Per 1 januari 2013 is de hypotheekrenteaftrek over nieuw gekochte woningen alleen nog aftrekbaar als u kiest voor annuïteiten- of een lineaire hypotheek. Daarmee is het voor startende kopers vanaf 1 januari 2013 niet meer interessant om voor een bankspaarhypotheek te kiezen.

Bestaande huizenbezitters die al voor 1 januari 2013 een eigen woning en hypotheek hadden, kunnen soms nog wel gebruik maken van de bankspaarhypotheek. Wanneer zij reeds voor 1 april 2013 gebruik maakten van een fiscale vrijstelling, kunnen zij deze opnieuw gebruiken en meenemen naar een bankspaarhypotheek. Een fiscale vrijstelling is een vrijstelling die gebruikt kan worden om belastingvrij te sparen voor de aflossing van de hypotheek. Alleen als er al gebruikt gemaakt wordt van 1 van onderstaande vrijstellingen, kan de bankspaarhypotheek alsnog gekozen worden:

  • KEW, Kapitaalverzekering Eigen Woning. Belastingvrij sparen in een kapitaalverzekering
  • SEW, Spaarrekening Eigen Woning. Belastingvrij sparen op een bankspaarrekening
  • BEW, Beleggingsrecht Eigen Woning. Belastingvrij beleggen op een beleggingsrekening

Meer informatie over de hypotheekrenteaftrek en de bankspaarhypotheek
Online de maximale hypotheek berekenen