Hypotheekvormen

Overzicht van de verschillende hypotheekvormen

Mensen die voor het eerst een woning kopen, hebben sinds 1 januari 2013 alleen recht op hypotheekaftrek als zij tijdens de looptijd van de hypotheek de gehele lening aflossen. Vanwege deze nieuwe regel, zijn voor starters nog maar 2 hypotheekvormen interessant: de annuiteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Alle overige hypotheekvormen - waaronder de bankspaarhypotheek - zijn voor deze groep dus niet meer interessant. Voor mensen die voor 2013 al een woning in bezit hadden, is er veel meer keuze. Zij kunnen kiezen uit een groot aantal hypotheekvormen. Op deze pagina vindt u informatie over alle hypotheekvormen.

Online hypotheekrentes vergelijken

Hypotheekvormen met hypotheekrenteaftrek voor starters

Zoals in de inleiding aangegeven, hebben starters op de woningmarkt sinds 1 januari 2013 alleen recht op hypotheekaftrek als zij tijdens de looptijd van de hypotheek de gehele lening aflossen. Vanwege deze nieuwe regel, zijn voor starters nog maar 2 hypotheekvormen interessant: de annuiteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Annuïteitenhypotheek

De annuiteitenhypotheek is samen met de lineaire hypotheek een hypotheek waarbij tussentijds afgelost wordt. Tijdens de looptijd lost u de hele hypotheeklening in maandelijkse termijnen af. Zolang de hypotheekrente niet verandert, betaalt u maandelijks een vast bedrag aan de hypotheekinstelling. Dit bedrag wordt de annuïteit genoemd. De annuiteit bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. De verhouding tussen die delen verandert steeds meer naarmate de looptijd van de hypotheek vordert. In het begin betaalt u vrijwel alleen rente en lost u weinig af. Aan het einde van de looptijd lost u juist veel af en betaalt u steeds minder rente (door de aflossingen die al gedaan zijn). Daardoor blijven de bruto maandlasten van de annuitaire hypotheek gedurende de looptijd weliswaar gelijk, maar de netto maandlasten van de hypotheek stijgen steeds verder. De volledige hypotheek is gegarandeerd afgelost aan het einde van de looptijd.

Lineaire hypotheek

Net als bij de annuiteitenhypotheek, wordt er bij de lineaire hypotheek ook tussentijds afgelost. Tijdens de looptijd lost u de hele hypotheeklening in maandelijkse termijnen af. Bij de lineaire hypotheek blijft deze maandelijkse termijn gelijk. Bij een looptijd van 30 jaar wordt de hypotheek dan in 360 gelijke stukjes aflossing gehakt en elke maand wordt zo'n stukje afgelost. Daarnaast betaalt u rente over de hypotheek. Het rentebedrag wordt steeds minder door de aflossingen die al hebben plaatsgevonden. Kenmerkend aan de lineaire hypotheek is dan ook dat bruto en netto maandlasten hoog beginnen en geleidelijk dalen. Ook bij de lineaire hypotheek is de aflossing gegarandeerd.

Andere leenvormen

Er wordt vaak gedacht dat de renteaftrek alleen voor hypotheken geldt, maar dat is niet zo. In principe kan voor alle leningen die gebruikt worden voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning en die in maximaal 30 jaar lineair of annuitair afgelost worden renteaftrek verkregen worden. Dus bijvoorbeeld ook voor een persoonlijke lening.

Informatie over andere manieren om geld te lenen dan de hypotheek

Overige hypotheekvormen

Voor 1 januari 2013 konden huizenkopers nog uit veel meer hypotheekvormen kiezen. Voor mensen die voor 2013 al een woning in bezit hadden, geldt dat - in veel gevallen - nog steeds. Hieronder geven wij een omschrijving van de belangrijkste hypotheekvormen.

Bankspaarhypotheek sparen (SEW)

Bij de bankspaarhypotheek spaart u belastingvrij (in box 1) voor de aflossing van de hypotheek. Dit sparen doet u op een - aan de hypotheek gekoppelde - bankspaarrekening: de Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Daarbij krijgt u een rentevergoeding over de spaargelden die gelijk is aan de hypotheekrente die u over de lening betaalt. U lost niet direct af op de hypotheek, maar pas aan het einde van de looptijd. Een eventuele overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering dient u afzonderlijk af te sluiten.

Bankspaarhypotheek beleggen (BEW)

Naast de bankspaarhypotheek sparen is er ook een bankspaarhypotheek met beleggingsvariant. Daarbij wordt belegd op een - aan de hypotheek gekoppelde - beleggingsrekening, het Beleggingsrecht (of beleggingsrekening) Eigen Woning (BEW). Bij de bankspaarhypotheek beleggen (BEW) belegt u belastingvrij (in box 1) voor de aflossing van de hypotheek. U lost niet direct af op de hypotheek, maar pas aan het einde van de looptijd. Dit doet u dan met de opbrengsten van de beleggingsrekening. Aangezien bij deze variant uw maandelijkse inleg wordt belegd, is er uiteraard geen garantie van het te behalen eindkapitaal. Het is daardoor ook niet zeker of uw gehele hypotheek aan het einde van de looptijd kan worden afgelost met de beleggingsopbrengsten. Een eventuele overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering dient u afzonderlijk af te sluiten.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u periodiek (meestal maandelijks) alleen rente over de hypotheeklening. U bouwt geen vermogen op waarmee u de hypotheekschuld kunt aflossen. Ook lost u niet tussentijds af en dus blijft uw schuld tijdens de gehele looptijd hetzelfde. Aan het einde van de looptijd of op het moment dat u verhuist lost u de openstaande lening in één keer af door de lening terug te betalen aan de geldverstrekker. Dit kunt u doen door een nieuwe hypotheek af te sluiten, eigen geld te gebruiken of de woning te verkopen en met de opbrengst de hypotheek af te lossen.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een hypotheek gecombineerd met een levensverzekering. U betaalt periodiek rente (over het hypotheekbedrag) en de premie voor de levensverzekering. Met de premie voor de levensverzekering spaart u het eindkapitaal bij elkaar en bent u verzekerd van een vast bedrag bij tussentijds overlijden. Kenmerkend aan de spaarhypotheek is dat het eindkapitaal van de levensverzekering gelijk is aan het hypotheekbedrag. Daarnaast ontvangt u op het spaargeld in de levensverzekering een rentepercentage wat gelijk is aan de hypotheekrente. Daarmee is de aflossing bij de spaarhypotheek gegarandeerd. U lost niet tussentijds af op de hypotheek, maar in één keer aan het einde van de looptijd.

Leven-, Beleggings- en hybride hypotheek

De levenhypotheek en beleggings- en hybride hypotheek zijn allemaal hypotheken waarbij u aan het einde in één keer aflost. Dit gebeurt met de opbrengst van de beleggingen. Bij de beleggingshypotheek gebeurt dit vaak door op een beleggingsrekening te beleggen in beleggingsfondsen. De levenhypotheek kent vaak een gegarandeerde minimumuitkering met winstdeling. Bij de hybride hypotheek kunt u juist weer kiezen en wisselen tussen sparen en beleggen. Maar bij al deze hypotheekvormen geldt dat de aflossing niet gegarandeerd is. Bij de beleggingshypotheek kan er sprake zijn van een levensverzekering of een beleggingsrekening, bij de leven- en hybride hypotheek is er altijd sprake van een verzekering. Als er bij deze hypotheekvormen sprake is van een levensverzekering, kan daarin eventueel belastingvrij gespaard worden.

Hieronder ziet u een overzicht van alle belangrijke kenmerken van de verschillende hypotheekvormen. Onder het overzicht worden de hypotheekvormen die we vergelijken verder omschreven:

Hypotheekvormen Tussentijds aflossen Eind aflossing Aflossing 100% zeker Vaste bruto maandlast Vaste netto maandlast Sparen vrij van belasting*
Annuïteitenhypotheek - - -
Lineaire hypotheek - - - -
Bankspaarhypotheek sparen (SEW) -
Bankspaarhypotheek beleggen (BEW) - -
Aflossingsvrije hypotheek - - - -
Spaarhypotheek -
Levenhypotheek - -
Beleggings hypotheek - - -
Hybride hypotheek - -

* Dit is alleen mogelijk voor huiseigenaren voor 1 januari 2013 die al gebruik maken van een vrijstelling voor belastingvrij sparen ten behoeve van de hypotheekaflossing.

Meer informatie over de hypotheekrenteaftrek
Meer informatie over de bankspaarhypotheek
Online de maximale hypotheek berekenen