Belastingvrij Sparen voor aflossing van de hypotheek

Met een bankspaarhypotheek belastingvrij sparen

Banksparen is sparen met belastingvoordeel. Voorwaarde is dat u het tegoed van de bankspaarrekening wel gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Onder die voorwaarde is het mogelijk om belastingvrij te sparen voor de aflossing van de hypotheek voor uw eigen woning. Op deze pagina meer informatie over deze belastingvrijstelling en de andere belastingvrijstelling voor de eigen woning hypotheek.

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

Een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is een spaarrekening waarmee belastingvrij vermogen opgebouwd kan worden om de hypotheek mee af te lossen. Deze spaarrekening wordt dan ook altijd gebruikt in combinatie met een hypotheeklening. Een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) vormt in combinatie met een hypotheek tesamen een bankspaarhypotheek.

Normaal gesproken valt het vermogen dat op een spaarrekening wordt opgebouwd in box 3. Over vermogen (saldo) in box 3 dient u - boven een bepaalde vrijstelling - normaal gesproken 1,2 % vermogensrendementsheffing te betalen. Door een spaarrekening voor de aflossing van een hypotheek aan te merken als een Spaarrekening Eigen Woning vervalt deze belasting. Het vermogen op de spaarrekening valt dan niet meer in box 3, maar in box 1. U hoeft dan tijdens de looptijd van de spaarrekening dus geen vermogensrendementsheffing te betalen. Wel bent u, in ruil voor de vrijstelling, verplicht om de spaarrekening te gebruiken om de hypotheek af te lossen.

De Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben, een hypotheek op die woning hebben en al een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) bij deze hypotheek hebben of deze uiterlijk 1 april 2013 alsnog afgesloten hebben.

Naast de Spaarrekening Eigen Woning zijn er ook 2 andere varianten om belastingvrij te sparen voor de hypotheekaflossing:

  • BEW- vrijstelling: Beleggingsrekening Eigen Woning. Voor bankrekeningen waarop belegd wordt om de hypotheek uiteindelijk af te lossen
  • KEW-vrijstelling: Kapitaalverzekering Eigen Woning. Voor verzekeringen waarin gespaard of belegd wordt om de hypotheek uiteindelijk af te lossen

Voorwaarden voor Spaarrekening Eigen Woning

Belangrijke voorwaarde is wel dat de bankspaarrekening daadwerkelijk gebruikt moet worden om de hypotheek van een eigen woning mee af te lossen. Hieronder een lijst met de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de SEW-vrijstelling, KEW-vrijstelling of BEW-vrijstelling:

  • De rekening / verzekering mag enkel gebruikt worden om de eigen woning hypotheek na maximaal 30 jaar af te lossen. Het saldo op de rekening / verzekering mag dan ook nooit hoger zijn dan de hypotheek
  • Iedereen die gebruik maakt van de vrijstelling, moet naast schuldenaar op de hypotheek ook eigenaar van de eigen woning zijn
  • De rekening / verzekering mag alleen bij een erkende bank of beleggingsinstelling lopen
  • Er moet maandelijks een regelmatig bedrag ingelegd worden op de rekening / verzekering. Tijdelijk niet storten op de rekening / verzekering mag dus niet. Wel mag er een hoge storting op de rekening / verzekering gedaan worden. Deze hoge storting mag alleen nooit hoger zijn dan 10 keer de laagste maandinleg

Krijgt u een uitkering uit een SEW en is voldaan aan bovenstaande voorwaarden, dan geldt in 2021 een vrijstelling van € 171.000 per persoon (€ 168.500 in 2020).

Meer informatie over de bankspaarhypotheek vindt u hier
Meer informatie over hypotheekrenteaftrek en de bankspaarhypotheek
Online de maximale hypotheek berekenen