Banksparen voor uitkeren ontslagvergoeding

Gouden handdruk direct periodiek uitkeren middels banksparen

Mensen die na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding krijgen, ontvangen dit bedrag na aftrek van inkomenstenbelasting direct op de rekening. Tot 2014 had iemand die een gouden handdruk ontving echter een aantal mogelijkheden om deze gouden handdruk op een fiscaal vriendelijker manier te ontvangen. Banksparen was 1 van die mogelijkheden. Voor mensen die in het verleden een gouden handdruk hebben ontvangen, geldt dat ze nog steeds voor gouden handdruk banksparen kunnen kiezen. Op deze pagina gaan wij uitgebreid in op de mogelijkheid die banksparen biedt bij het periodiek uitkeren van een ontslagvergoeding.

Vergelijken van bankspaarrekeningen voor het uitkeren van een ontslagvergoeding

Banksparen met een ontslagvergoeding en de belastingen

Veel mensen die in het verleden een gouden handdruk hebben ontvangen, hebben daarvoor destijds een stamrecht aangekocht. Denk hierbij aan een Stamrecht BV, stamrecht verzekering of bankspaarrekening. Voor deze mensen geldt dat zij het bedrag dat binnen dat stamrecht opgebouwd is over kunnen zetten naar een (andere) bankspaarrekening. Dit kan altijd, maar in de praktijk wordt vaak voor deze optie gekozen als de uitstelfase afgerond is en de uitkeringfase aanbreekt. Of te wel: op het moment dat het bedrag uit de ontslagvergoeding werkelijk nodig is en overgegaan wordt tot het uitkeren van het bedrag.

Als u bij het uitkeren van een ontslagvergoeding kiest voor banksparen, wordt het bedrag dat opgebouwd is binnen de Stamrecht BV, stamrecht verzekering of gouden handdruk bankspaarrekening overgeboekt op een geblokkeerde rekening bij een bank of beleggingsinstelling gestort. U krijgt het geld dus niet direct ter beschikking. Het geld wordt vervolgens van de bankspaarrekening middels periodieke betalingen aan u uitgekeerd.

Als voldaan wordt aan de regels (zie verder op deze pagina), bent u over deze storting geen inkomstenbelasting verschuldigd (in Box 1). Voor veel mensen biedt banksparen nog een belastingvoordeel. Over het saldo dat op de bankspaarrekening staat, bent u namelijk geen vermogensrendementsheffing verschuldigd (in Box 3). Dit wil niet zeggen dat u helemaal geen belasting hoeft te betalen. Op het moment dat het geld dat op de bankspaarrekening uitgekeerd wordt, dient u over de uitkeringen inkomstenbelasting af te dragen.

Regels ontslagvergoeding uitkeren middels banksparen

Bij banksparen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden / regels. Deze regels hebben wij hieronder voor u op een rij gezet:

  • bij het periodiek uitkeren van een ontslagvergoeding geldt een minimale uitkeringstermijn. Deze termijn is afhankelijk van de leeftijd van de rekeninghouder (persoon die ontslagen is). Hierbij geldt: hoe jonger de begunstigde, des te langer de minimale uitkeringstermijn.
  • u dient te sparen op een geblokkeerde bankrekening (of beleggingsrekening);
  • de geblokkeerde rekening dient te lopen bij een door de toezichthouder goedgekeurde bank of beleggingsinstelling;
  • de oorspronkelijke ontslagvergoeding dient direct overgemaakt te worden naar de bank / beleggingsinstelling: het bedrag mag niet eerst overgeboekt worden naar een normale rekening van u;
  • de ontslagvergoeding mag niet worden afgekocht;
  • u kunt (het saldo op) de beleggingsrekening niet gebruiken als onderpand voor een lening.

Direct bankspaarrekeningen voor uitkeren ontslagvergoeding vergelijken