Ontslagvergoeding

Wat is een ontslagvergoeding en wat kunt u ermee

Wanneer u een vast dienstverband heeft en ongewenst ontslagen wordt, is de kans groot dat u een ontslagvergoeding ontvangt. Op deze pagina gaan we in op wat een ontslagvergoeding is en wat u er mee kunt doen.

Wat is een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding, ook wel gouden handdruk genoemd, is een vergoeding die een werkgever aan een werknemer betaalt als de werknemer onvrijwillig ontslagen wordt. De ontslagvergoeding dient ter compensatie voor misgelopen toekomstig salaris en eventuele gaten in de pensioenopbouw.

Er wordt niet altijd een ontslagvergoeding toegekend. Een werkgever kan financieel in een dermate slechte positie zitten, dat er geen geld is voor het betalen van een ontslagvergoeding. Bovendien wordt een ontslagvergoeding normaal gesproken alleen uitgekeerd als er sprake is van een onvrijwillig ontslag bij een vast dienstverband. Een werknemer met een tijdelijk contract of een werknemer die zelf zijn baan wil opzeggen voor een andere baan, komt dus normaal gesproken niet in aanmerking voor een ontslagvergoeding.

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt bepaald door een groot aantal factoren, zoals leeftijd, duur van het dienstverband, het salaris en de mate van verwijtbaarheid van de werkgever voor de beëindiging van het dienstverband.

Tot juli 2015 werd de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald via een standaard formule, de kantonrechtersformule. Vanaf juli 2015 is hier verandering in gekomen. Werknemers die na juli 2015 ontslag aangezegd hebben gekregen, ontvangen een zogenaamde transitievergoeding.

Wat kunt u doen met een ontslagvergoeding?

Tot 1 januari 2014 had u bij het ontvangen van een ontslagvergoeding de de volgende keuzes:

  • direct laten uitkeren;
  • een stamrecht aankopen en de ontslagvergunning in termijnen laten uitkeren direct nadat het ontslag heeft plaatsgevonden;
  • een stamrecht aankopen en de uitkering uitstellen tot later, bijvoorbeeld na de pensioendatum.

Sinds 1 januari 2014 bestaat er echter nog maar 1 keuze: direct laten uitkeren!

Omdat een ontslagvergoeding een vorm van inkomen is, dient u nu in het jaar van uitkeren volledig af te rekenen met de belastingdienst. Dat wil zeggen dat u over het uitgekeerde bedrag loonbelasting af dient te dragen. Vooral als er sprake is van een hoge ontslagvergoeding en/of als de overige inkomsten in het betreffende jaar hoog zijn, kan dit betekenen dat meer dan de helft van de uitkering als inkomstenbelasting naar de schatkist verdwijnt.

Bovendien dient u het uitgekeerde bedrag op te tellen bij uw vermogen in box 3. Over uw vermogen in box 3 betaalt u boven een bepaald bedrag vermogensrendementsheffing. Klik hier voor de actuele belastingtarieven.

Wat kunt u doen met een in het verleden ontvangen ontslagvergoeding?

Mensen die in het verleden een gouden handdruk hebben ontvangen en niet direct wilden afrekenen met de fiscus, konden een stamrecht aankopen. Hierbij hadden zij de keuze tussen de volgende opties:

  • het openen van een bankspaarrekening (stamrecht banksparen);
  • het afsluiten van een verzekering (stamrecht verzekeren);
  • het oprichten van een Stamrecht BV.

Voor deze mensen geldt dat zij ook na 1 januari 2014 alle stamrecht mogelijkheden behouden. Dat betekent onder andere dat zij niet vastzitten aan het oorspronkelijk gekozen product, maar kunnen overstappen naar een ander product (en/of een andere aanbieder). Denk hierbij aan mensen die destijds gekozen hebben voor een Stamrecht BV of stamrecht verzekering en die willen over stappen naar banksparen.

Voor deze groep mensen geldt dus dat banksparen met een gouden handdruk nog steeds mogelijk is. Daarom vergelijken wij op banksparen.nl nog steeds de actuele rentes van bankspaarrekeningen.

Meer informatie over het uitstellen van een ontslagvergoeding middels banksparen
Meer informatie over het uitkeren van een ontslagvergoeding middels banksparen