Wanneer heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Als u ontslag heeft gekregen van uw werkgever, dan lijkt het vaak logisch dat u een ontslagvergoeding krijgt. Toch is dit minder vanzelfsprekend dan sommige mensen denken. Op deze pagina het antwoord op de vraag wanneer u wel of geen recht heeft op een ontslagvergoeding.

Antwoord

Of u als werknemer in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding hangt af van een aantal omstandigheden. Er is namelijk geen wettelijke verplichting voor een werkgever om een ontslagvergoeding te betalen. In veel gevallen zal er toch een vorm van ontslagvergoeding betaald worden. Zelfs bij een bedrijfseconomisch ontslag wordt vaak nog een ontslagvergoeding betaald, ook al wordt deze dan vaak naar beneden bijgesteld.

De belangrijkste factoren die bepalen of u wel of geen recht op een ontslagvergoeding heeft:

Financiële situatie van de werkgever

Als de werkgever in een financiële noodsituatie verkeert waardoor er sprake is van een ontslag uit bedrijfseconomische redenen, zal er minder snel sprake zijn van een ontslagvergoeding. Of de ontslagvergoeding wordt lager door het financiële onvermogen van de werkgever om een volledige ontslagvergoeding te betalen.

Dienstverband en het aantal dienstjaren

Hoe langer het dienstverband gelopen heeft (meer dienstjaren), des te groter de kans op een ontslagvergoeding. Bij een langer lopend dienstverband zal een rechter eerder geneigd zijn een ontslagvergoeding toe te kennen dan bij korte dienstverbanden.

Sociaal plan

Als er bij reorganisatie een sociaal plan door de werkgever is opgesteld, dan is daar meestal een financiële vergoeding in opgenomen voor werknemers die ontslagen worden.

Uw arbeidsmarktpositie en leeftijd

Als uw arbeidsmarktpositie bijvoorbeeld door een hogere leeftijd minder goed is, dan wordt er vaker een ontslagvergoeding toegekend.

De ontslagprocedure

Als de werkgever uw ontslag aanvraagt via het UWV Werkbedrijf, dan is de kans op een ontslagvergoeding meestal lager dan bij ontslag via de kantonrechter.

Als u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding, dan spelen bovenstaande factoren ook vaak een rol bij de hoogte van de ontslagvergoeding. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule.

Uitgebreide informatie over de gouden handdruk
Ontslagvergoeding online berekenen met de kantonrechtersformule