Hoe bereken ik de jaarruimte?

De jaarruimte is het maximale bedrag dat u mag storten op een bankspaarrekening of in een lijfrenteverzekering om het pensioengat te dichten dat is ontstaan in een bepaald kalenderjaar. Hoe wordt deze jaarruimte berekend?

Antwoord

Bij de jaarruimte berekening wordt allereerst aan de hand van uw inkomensgegevens bepaald hoeveel pensioen u in een bepaald kalenderjaar van de overheid / belastingdienst mag opbouwen. Vervolgens wordt aan de hand van uw pensioengegevens over het betreffende jaar bepaald hoeveel pensioen u in dat jaar al opgebouwd heeft. De ruimte tussen wat u op mag bouwen en wat u reeds opgebouwd heeft is de jaarruimte.

Uitgebreide informatie over de jaarruimte en een toelichting op de berekening
Online de jaarruimte berekenen