Kan ik een pensioen bankspaarrekening voortijdig beëindigen?

Op deze pagina geven wij antwoord op de vraag wat er gebeurt als u een bankspaarrekening voor het opbouwen of uitkeren van pensioen voortijdig wilt beëindigen, omdat u er geen behoefte meer aan heeft of het nut er niet meer van inziet.

Antwoord

Een bankspaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening die alleen voor bepaalde doelen gebruikt mag worden. Bij een bankspaarrekening voor het opbouwen van pensioen geldt dat het doel bestaat uit het opbouwen van aanvullend pensioen. Bij een bankspaarrekening voor het uitkeren van pensioen, is het doel om gedurende een bepaalde (vaak langere) periode uitkeringen vanaf de bankspaarrekening te ontvangen. In theorie is het mogelijk om uw pensioen bankspaarrekening voortijdig te beëindigen. U kunt dan uw bankspaarrekening afkopen. Bij afkoop wordt door de bank de hoogste schaal inkomstenbelasting ingehouden over de afkoopsom. Daarnaast bent u ook 20% revisierente verschuldigd. Deze revisierente is een soort boete omdat u de rekening voortijdig afkoopt en zich daarmee niet aan de regels houdt. De inkomstenbelasting en de revisierente samen kunnen oplopen tot 72% van de afkoopsom en worden door de bank afgedragen aan de Belastingdienst. Het voortijdig beëindigen is daarom vaak zeer ongunstig en onverstandig.

U kunt een pensioen bankspaarrekening of pensioenverzekering dus niet zomaar beëindigen. Wel kunt u overstappen van een lijfrenteverzekering naar een bankspaarrekening. Ook omgekeerd kunt u overstappen van een bankspaarrekening naar een verzekering. Aan dit overstappen zullen vaak kosten verbonden zijn. Ook kunt u de opgebouwde waarde op een bankspaarrekening overdragen naar een andere pensioen bankspaarrekening bij een andere bank of verzekeraar. Ook hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Uitgebreide informatie over pensioen opbouwen met een bankspaarrekening