Wat is de jaarruimte?

Bij het opbouwen van pensioen is jaarruimte een bekende term. Maar wat is de jaarruimte precies en hoe ontstaat jaarruimte?

Antwoord

De jaarruimte is het bedrag dat u in een bepaald kalenderjaar mag aftrekken van de inkomenstenbelasting als lijfrentepremie als u in het voorgaande kalenderjaar een tekort heeft in de pensioenopbouw. Jaarruimte ontstaat dus als u in een bepaald jaar minder pensioen opbouwt dan u van de overheid maximaal zou mogen. U kunt de jaarruimte benutten door extra pensioen op te bouwen door geld te storten in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening. Zo lang het gestorte bedrag binnen de jaarruimte blijft, kunt u het aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Uitgebreide informatie over de jaarruimte en een toelichting op de berekening
Online de jaarruimte berekenen