Uitvaartsparen of uitvaart banksparen

Informatie over de mogelijkheden van uitvaart banksparen

Niemand denkt graag na over zijn eigen overlijden. Maar ook niemand vindt het een prettig idee om zijn of haar nabestaanden op te zadelen met de kosten van een uitvaart. Zeker niet als de nabestaanden het geld van de uitvaart niet goed kunnen missen. Veel mensen kiezen er daarom voor om tijdens het leven een voorziening te treffen die gebruikt kan worden om de eigen uitvaart te betalen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Eén van die mogelijkheden is uitvaart banksparen. Op deze mogelijkheid gaan we op deze pagina uitgebreid in.

Wat is uitvaartsparen?

Het is in Nederland al tientallen jaren mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. Deze uitvaartverzekering dekt (een deel van) de kosten van de uitvaart of begrafenis bij overlijden. Vaak wordt hier maandelijks een bedrag voor betaald, de premie. Met deze premie wordt een kapitaal opgebouwd om uiteindelijk de kosten van de begrafenis te voldoen. Komt iemand voortijdig te overlijden, dan komt het verzekeringsaspect van de begrafenisverzekering om de hoek kijken. Want ook als er nog niet voldoende kapitaal is opgebouwd, zijn de kosten van de begrafenis verzekerd. De begrafenisverzekering is daarnaast tot een maximum bedrag vrijgesteld van belasting (vermogensrendementsheffing).

Een groot nadeel van een begrafenisverzekering zijn de hoge kosten. Daarom heeft de overheid per 1 januari 2010 ook uitvaart banksparen mogelijk gemaakt. Uitvaart banksparen lijkt voor een deel op een uitvaartverzekering. U betaalt meestal maandelijks een bedrag waarmee een kapitaal wordt opgebouwd om de kosten van de uitvaart of begrafenis te voldoen. Net als bij uitvaartverzekeren is bij uitvaart banksparen het saldo op de bank(spaar)rekening tot een maximum bedrag vrijgesteld van belasting (vermogensrendementsheffing).

Een groot verschil met uitvaartverzekeren is wel dat bij uitvaart banksparen alleen de opgebouwde waarde op de bank(spaar)rekening wordt uitgekeerd. Als iemand dus vroegtijdig komt te overlijden en nog niet lang gespaard heeft voor de uitvaart, kan het opgebouwde saldo op de uitvaart bankspaarrekening onvoldoende zijn om de kosten van de uitvaart te dekken.

Hoe werkt uitvaart sparen?

Uitvaart sparen of uitvaart banksparen kunt u het beste vergelijken met een normale spaarrekening. U spaart elke maand een vast bedrag op de uitvaart spaarrekening. Om daarmee uiteindelijk uw uitvaart te kunnen betalen. Een groot verschil met normaal sparen is dat de uitvaart spaarrekening geblokkeerd is. U kunt het spaargeld niet opnemen, behalve voor de kosten van de uitvaart. De spaarrekening komt pas vrij na overlijden.

Het grote voordeel van uitvaartsparen zit in het belastingvoordeel. Het opgebouwde saldo op de uitvaart spaarrekening is namelijk tot € 6.859 (2013) vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3. Over normaal spaargeld betaalt u jaarlijks 1,2% vermogensrendementsheffing. De eerste € 21.139 is wel vrijgesteld van deze belasting op spaargeld. Maar heeft u meer spaargeld en wilt u daarnaast sparen voor de uitvaartkosten, dan kan het verstandig zijn om voor uitvaart banksparen te kiezen. U betaalt dan minder belasting dan wanneer u uw spaargeld op een gewone spaarrekening te laten staan.

Wat zijn de voordelen van uitsparen?

Uitvaart sparen via een geblokkeerde bankspaarrekening kent een aantal voordelen en nadelen ten opzichte van een normale spaarrekening of sparen voor de uitvaart via een uitvaartverzekering.

Voordelen uitvaart banksparen

  • Bij banksparen voor de uitvaart hoeft over het gespaarde saldo (tot € 6.859: 2013) geen belasting in box 3 betaald te worden
  • Uitvaart banksparen is net als een normale spaarrekening wat betreft kosten en voorwaarden een zeer doorzichtig product. Dit in tegenstelling tot een (uitvaart)verzekering
  • Uitvaart banksparen kent minder kosten dan een uitvaartverzekering

Nadelen uitvaart banksparen

  • De uitvaart spaarrekening is geblokkeerd tot overlijden. U kunt dus niet meer zoals bij een normale spaarrekening vrij beschikken over uw spaargeld
  • Bij uitvaart banksparen is er geen verzekering bij voortijdig overlijden. Dus als er nog weinig geld gestort is op de bankspaarrekening, kan het saldo onvoldoende zijn om de uitvaart helemaal te betalen.

Kan ik al kiezen voor uitvaart sparen?

Ondanks dat uitvaart banksparen sinds 2010 door de wetgever mogelijk is gemaakt, zijn er tot op heden geen banken die een uitvaart bankspaarrekening aanbieden. De reden waarom banken geen begrafenisrekeningen aanbieden, is omdat de kosten te hoog zijn voor banken om voordelig en rendabel een begrafenis rekening aan te kunnen bieden. Dit komt vooral door de administratieve verplichtingen en de lage vrijstelling voor belasting. De rekening moet wettelijk geblokkeerd worden tot overlijden, daarna vrijgegeven worden aan erfgenamen. Hier komt veel administratief werk bij kijken. Tegelijkertijd zal er door de maximale vrijstelling van € 6.859 niet snel door bankrekeninghouders een hoger bedrag op de spaarrekening aangehouden worden. Dit maakt het voor banken duur om de uitvaart spaarrekening aan te bieden.

Meer informatie over verschillende vormen om voor de uitvaart te sparen
Online de eindwaarde bij uitvaartsparen berekenen