Spaarvormen voor de uitvaart

Verschillende vormen om te sparen voor de uitvaart

Veel mensen vinden het belangrijk om zelf een voorziening te treffen voor de kosten van hun eigen uitvaart. Door het treffen van een voorziening worden nabestaanden niet opgezadeld met de kosten van een uitvaart. Een voordelige manier om (belastingvrij) te sparen voor de kosten van een uitvaart is uitvaartsparen. Maar uitvaartsparen, waarbij via een geblokkeerde spaarrekening wordt gespaard, is niet de enige manier om een voorziening te treffen voor de kosten van de uitvaart. Op deze pagina vindt u een omschrijving en een vergelijking van de verschillende manieren waarop gespaard kan worden voor begrafeniskosten.

Uitleg verschillende spaarvormen voor uitvaart

Er zijn verschillende manieren om voor de uitvaart te sparen of deze te verzekeren. Elke vorm heeft bepaalde kenmerken, waardoor de ene vorm misschien beter past dan de andere vorm. Onderstaand leggen wij uit wat de verschillende vormen om te sparen voor de uitvaart precies zijn en hoe ze werken:

Uitvaart banksparen

Bij uitvaart banksparen was het de bedoeling dat u op een geblokkeerde spaarrekening bij een bank voor de kosten van de uitvaart zou sparen. Hierbij bestond het recht op een belastingvrijstelling in box 3. Uitvaart banksparen is echter nooit van de grond gekomen en in 2016 afgeschaft.

Uitvaart sparen via gewone spaarrekening

Bij uitvaart sparen via een gewone spaarrekening spaart u op een gewone spaarrekening bij een bank voor de kosten van de uitvaart. Omdat dit een gewone spaarrekening is die niet geblokkeerd is voor enkel de uitvaartkosten, heeft u geen recht op de belastingvrijstelling in box 3. Na overlijden kan het gespaarde bedrag gebruikt worden om de uitvaartkosten te kunnen voldoen, maar het kan ook voor elk ander doel gebruikt worden. Voor een gewone spaarrekening is dan ook veel financiële discipline nodig, want het kan verleidend zijn om het gespaarde geld voor andere zaken te gebruiken.

Uitvaart verzekeren

De uitvaartverzekering is een manier van sparen voor de uitvaart waarbij u een levenslange kapitaalverzekering afsluit. Bij overlijden krijgt u uit deze kapitaalverzekering een bedrag uitgekeerd waarmee uw nabestaanden de uitvaart betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de afgesproken dekking, de premie en de polisvoorwaarden.

Uitvaart deposito

Een uitvaart deposito, ook wel depositofonds genoemd, is een eenmalige storting voor de kosten van de uitvaart. Deze storting kan bij een uitvaartverzekeraar gedaan worden en soms ook bij een speciaal fonds van de uitvaartverzorger zelf. Dit gebeurt weleens als iemand bij voorbaat al weet waar en door wie de uitvaart uitgevoerd wordt. Ondanks dat storting bij een uitvaartverzekeraar kan plaatsvinden, is de storting geen verzekering. Bij overlijden wordt het ingelegde bedrag en de jaarlijks bijgeschreven rente verrekend met de kosten van de uitvaart. Een uitvaart deposito kan belastingvrij zijn, maar dit is niet altijd het geval. De uitvaart deposito is met name geschikt voor vermogende ouderen die toch nog een voorziening voor de uitvaart willen treffen.

Overlijdensrisicoverzekering

Als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, bent u gedurende de looptijd van de verzekering verzekerd van een vooraf overeengekomen bedrag als u binnen de looptijd van die verzekering komt te overlijden. Maar komt u pas na het einde van de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering te overlijden, dan wordt er niets uitgekeerd. Een overlijdensrisicoverzekering biedt dus altijd maar tijdelijk een oplossing voor de kosten van de uitvaart. Er wordt met een overlijdensrisicoverzekering niet gespaard voor de uitvaart. Daarentegen kan een overlijdensrisicoverzekering wel een goede aanvulling vormen op een spaarrekening of uitvaart banksparen. Omdat er bij deze producten weinig spaarsaldo opgebouwd kan zijn wanneer er pas gestart is met sparen voor de uitvaart, kan een eventueel tekort op de uitvaartkosten bij vroegtijdig overlijden opgevangen worden met een extra overlijdensrisicoverzekering.

Vergelijking kenmerken spaarvormen uitvaart

Hieronder ziet u een overzicht van alle spaarvormen voor de uitvaart of begrafeniskosten. Onder het schema worden de kenmerken die we vergelijken verder omschreven:

Spaarvormen uitvaartkosten Voordelig Geblokkeerd Belasting vrijstelling Dekking tijdens looptijd Dekking na looptijd Deposito garantie stelsel
Uitvaart banksparen Saldo Saldo
Uitvaart sparen: gewone spaarrekening - - Saldo Saldo
Uitvaart verzekeren - Verzekerd bedrag Verzekerd bedrag -
Uitvaart deposito - - Saldo Saldo -
Overlijdens risicoverzekering - - Verzekerd bedrag - -

Voordelig

Een product is over het algemeen voordelig geprijsd als het een lage kostenstructuur kent. Ingewikkelde producten zoals uitvaartverzekeringen waarin gespaard wordt voor de uitvaart en een levensverzekering wordt gecombineerd, zijn vaak duurder door een hogere kostenstructuur.

Geblokkeerd

Als een product geblokkeerd is, kan er niet vrij over het geld beschikt worden. Het bedrag kan enkel voor de kosten van de uitvaart opgenomen worden. Bij niet geblokkeerde producten is dit niet het geval.

Belastingvrijstelling

Het product is vrijgesteld van belasting, doordat er tot € 6.859 (2013) geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde saldo betaald hoeft te worden.

Dekking tijdens looptijd

Bij verzekeringen wordt meestal het verzekerd bedrag uitgekeerd, ook als iemand kort na het afsluiten van de verzekering komt te overlijden. Bij spaarrekeningen en uitvaart banksparen wordt echter slechts het opgebouwde spaarsaldo uitgekeerd. Dit kan bij voortijdig overlijden nog fors lager zijn dan het uiteindelijk te behalen kapitaal en daarom onvoldoende zijn om alle uitvaartkosten te voldoen.

Dekking na looptijd

Bij spaarrekeningen en uitvaart banksparen wordt het opgebouwd spaarsaldo uitgekeerd. Na de oorspronkelijke looptijd is dit meestal echter al gegroeid tot het vooraf gewenst eindkapitaal. Bij uitvaartverzekeringen wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd. Bij overlijdensrisicoverzekeringen komt de dekking na het einde van de looptijd te vervallen, er is dan dus geen uitkering meer.

Depositogarantiestelsel

Spaarrekeningen en uitvaart banksparen vallen vaak onder het depositogarantiestelsel. Daarmee is er vaak garantie op het spaargeld, mocht een bank onverhoopt omvallen. Bij verzekeringen is dit niet het geval.

Meer informatie over de werking en mogelijkheden van uitvaart banksparen
Online de eindwaarde bij uitvaartsparen berekenen