Banksparen voor uitstellen ontslagvergoeding

Uitstellen van de gouden handdruk uitkering middels banksparen

Als een werknemer onvrijwillig ontslagen wordt, wordt vaak een ontslagvergoeding uitgekeerd. Sinds 1 januari 2014 wordt dit bedrag direct uitgekeerd. In het verleden had iemand die een gouden handdruk ontving echter een aantal mogelijkheden om deze gouden handdruk op een fiscaal vriendelijker manier te ontvangen. Banksparen was 1 van die mogelijkheden. Voor mensen die in het verleden een gouden handdruk hebben ontvangen, geldt vaak dat ze nog steeds voor gouden handdruk banksparen kunnen kiezen. Op deze pagina gaan wij uitgebreid in op de mogelijkheid die banksparen biedt bij het uitstellen van een ontslagvergoeding van voor 2014.

Direct banksparen voor het uitstellen van een ontslagvergoeding vergelijken

Banksparen met een ontslagvergoeding en de belastingen

Veel mensen die in het verleden een gouden handdruk hebben ontvangen, hebben daarvoor destijds een stamrecht aangekocht. Denk hierbij aan een Stamrecht BV, stamrecht verzekering of bankspaarrekening. Voor deze mensen geldt dat zij het bedrag dat binnen dat stamrecht opgebouwd is over kunnen zetten naar een (andere) bankspaarrekening. Ook als zij het geld nog niet direct nodig hebben, maar de uitkering (verder) willen uitstellen naar een later moment. Deze optie wordt regelmatig gebruikt door mensen die in het verleden hebben gekozen voor een Stamrecht BV of gouden handdruk verzekering en vanwege het betere rendement en/of de lagere kosten willen overstappen naar banksparen.

Hoe werkt overstappen naar banksparen?

Als u wilt overstappen naar banksparen, wordt het saldo vanuit de stamrecht BV, verzekering of andere bankspaarrekening direct op een geblokkeerde rekening bij een bank of beleggingsinstelling gestort. U krijgt het geld dus niet zelf ter beschikking. Als voldaan wordt aan de regels (zie verder op deze pagina), bent u over de storting geen inkomstenbelasting verschuldigd (in Box 1). En zo lang het saldo dat op de bankspaarrekening staat, bent u geen vermogensrendementsheffing verschuldigd (in Box 3). Dit wil niet zeggen dat u helemaal geen belasting hoeft te betalen. Zodra u het geld dat op de bankspaarrekening uit gaat keren, dient u over de uitkeringen inkomstenbelasting af te dragen.

Regels ontslagvergoeding uitstellen middels banksparen

Als u uw ontslagvergoeding niet direct nodig heeft en kiest voor banksparen, dan kan dit u belastingvoordeel opleveren. Bij banksparen moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden / regels. Deze regels hebben wij hieronder voor u op een rij gezet:

  • de uitkeringen mogen maximaal uitgesteld worden tot in het jaar waarin u 65 wordt;
  • u dient te sparen op een geblokkeerde bankrekening (of beleggingsrekening);
  • de geblokkeerde rekening dient te lopen bij een door de toezichthouder goedgekeurde bank of beleggingsinstelling;
  • de ontslagvergoeding dient direct overgemaakt te worden naar de bank / beleggingsinstelling: het bedrag mag niet eerst overgeboekt worden naar een normale rekening van u;
  • u kunt (het saldo op) de beleggingsrekening niet gebruiken als onderpand voor een lening;

Direct bankspaarrekeningen voor het uitstellen van een ontslagvergoeding vergelijken