Kan ik tussentijds een bankspaarrekening opzeggen?

Is het mogelijk een gouden handdruk bankspaarrekening te beëindigen, omdat u bijvoorbeeld direct over het opgebouwde saldo wilt beschikken? Op deze pagina antwoord op de vraag óf en hoe een bankspaarrekening beëindigd kan worden.

Antwoord

U kunt een gouden handdruk bankspaarrekening niet zomaar beëindigen. Gouden handdruk banksparen is namelijk bedoeld om een ontslagvergoeding nu of later in termijnen uit te laten keren. Hierbij gelden allerlei wettelijke voorwaarden voor de uitkeringen. In de basis geldt daarom een verbod tot het direct afkopen / opzeggen van gouden handdruk bankspaarrekeningen.

Besluit u desondanks toch om uw gouden handdruk bankspaarrekening direct te beëindigen, dan wordt door de bank de hoogste schaal inkomstenbelasting ingehouden over de afkoopsom. Daarnaast bent u ook 20% revisierente verschuldigd. Deze revisierente is een soort boete van de overheid omdat u de rekening voortijdig afkoopt en zich daarmee niet aan de regels houdt. De inkomstenbelasting en de revisierente samen kunnen oplopen tot 72% van de afkoopsom en worden door de bank afgedragen aan de Belastingdienst. Het voortijdig beëindigen van een bankspaarrekening is dus welliswaar mogelijk, maar vaak zeer ongunstig en onverstandig.

Bovenstaande geldt niet voor het oversluiten van een bankspaarrekening naar een bankspaarrekening of gouden handdruk verzekering bij een andere maatschappij. Dat is wel mogelijk zolang u zich houdt aan de regels.

Uitgebreide informatie over de gouden handdruk
Direct banksparen vergelijken voor gouden handdruk uitstellen