Algemene Nabestaanden Wet (ANW)

Hoe werkt de ANW en hoe hoog is het nabestaanden pensioen

De nabestaandenuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een financiele ondersteuning van de overheid die na het overlijden van uw partner zorgt voor een basisinkomen. De Sociale Verzekeringsbank keert de bijdrage uit. Op deze pagina vindt u informatie over de ANW.

Wie heeft er recht op ANW?

Niet iedereen krijgt een nabestaandenuitkering uit de ANW. U heeft recht op een nabestaandenuitkering ANW als:

  • uw partner (u hoeft niet getrouwd te zijn geweest) in Nederland woonde of werkte, en
  • u nog niet de AOW leeftijd heeft, en
  • u een kind heeft dat jonger dan 18 jaar is en/of voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent.

Hoe hoog is de ANW uitkering?

De uitkering is maximaal 70% van het nette minimumloon en voornamelijk afhankelijk van uw huidige inkomen. Dat kan inkomen uit werk zijn, maar ook inkomen uit een andere uitkering, zoals bijvoorbeeld een werkeloosheidsuitkering (WW) of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO of WIA). Deze inkomsten kunnen (gedeeltelijk) van de uitkering worden afgetrokken.

Voor de ANW tellen de volgende inkomsten niet mee:

  • uitkering uit een verzekeringspolis
  • uitkering uit een particulier of collectief afgesloten nabestaandenpensioen
  • nabestaandenpensioen uit de lijfrente van uw partner
  • renteinkomsten, dividend en spaargeld

Heeft u geen andere inkomsten dan krijgt u de volledige nabestaandenuitkering ANW. De ANW uitkeringen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Andere nabestaandenuitkeringen

Werknemers hebben vaak een nabestaandenpensioen via de pensioenregeling van de werkgever van de overleden partner. U kunt dit navragen bij het pensioenfonds of de werkgever. Ook sluiten veel mensen een particuliere levensverzekering af.

Uitgebreide informatie over pensioen banksparen