Banksparen voor pensioen

Banksparen voor het opbouwen van pensioen en uitkeren van een lijfrente

Wanneer u in Nederland met pensioen gaat, kunt u uit 3 verschillende bronnen pensioeninkomen ontvangen: de overheid (AOW), voormalig werkgevers en eigen pensioenvoorzieningen. Deze 3 bronnen worden ook wel de 3 pensioenpijlers van het Nederlandse pensioenstelsel genoemd. Op deze pagina gaan we in op de 3e pijler (eigen pensioenvoorzieningen) en dan met name de mogelijkheden die banksparen biedt.

Vergelijk direct banksparen voor eigen pensioen opbouw

Pensioenpijler 3: sparen voor aanvullend pensioen

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat de inwoners van nederland voldoende pensioen opbouwen. Op het moment dat u via uw werkgever onvoldoende pensioen opbouwt, biedt de overheid u daarom de mogelijkheid om met belastingvoordeel extra pensioen bij te sparen. Dit kan door jaarlijks (jaarruimte) of ineens (reserveringsruimte) een bedrag te "pensioensparen".

Bij pensioensparen mag het geld niet gestort worden op een normale spaarrekening, maar moet het geld verplicht gestort worden op een geblokkeerde lijfrente spaarrekening (banksparen) of binnen een lijfrenteverzekering. Het geld is ook niet vrij beschikbaar, maar moet verplicht gebruikt worden als pensioenvoorziening. Op het moment dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen rond pensioensparen, biedt de overheid 2 belastingvoordelen:

  • De premie die u stort in de lijfrenteverzekering of op een lijfrente bankspaarrekening mag u aftrekken van het belastbaar inkomen, zodat u minder inkomstenbelasting betaalt. Daarmee heeft u in het jaar van betaling van de premie of de inleg een fors voordeel.
  • Over het vermogen dat binnen de verzekering of op de bankspaarrekening opgebouwd wordt, hoeft u geen vermogensrendementsheffing in box 3 te betalen. Hoeveel voordeel u dit oplevert (over het opgebouwde vermogen), hangt af van de belastingtarieven. Deze tarieven in box 3 kunnen jaarlijks wijzigen.

Om dit belastingvoordeel te krijgen, moet er dus verplicht gespaard worden in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening. Op deze site gaan we met name in op de bankspaarmogelijkheden.

Banksparen

Tot 2008 was fiscaal vriendelijk sparen voor pensioen alleen mogelijk via een pensioenverzekering (lijfrenteverzekering). In 2008 is banksparen geintroduceerd. Sindsdien is het mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen voor aanvullend pensioen via een bankspaarrekening. Hierbij zijn 3 fasen te onderscheiden, te weten de opbouwfase, de uitstelfase (niet altijd van toepassing) en de uitkeringsfase.

Opbouwfase

In de opbouwfase stort u periodiek (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks) een bedrag op uw bankspaarrekening. Dit kan soms ook in 1 keer door eenmalig een hoog bedrag te storten.

Uitgebreide informatie over banksparen voor het opbouwen van pensioen

Uitstelfase

In de uitstelfase stort u geen bedragen meer, maar groeit het opgebouwde bedrag op uw bankspaarrekening verder aan door de rentevergoedingen die u krijgt over de ingelegde bedragen. Deze fase wordt ook weleens overgeslagen. Na de opbouwfase volgt dan direct de uitkeringsfase.

Uitgebreide informatie over banksparen voor het uitstellen van een expirerende lijfrente

Uitkeringsfase

In de uitkeringsfase gaat u de spaarpot die u heeft opgebouwd op uw bankspaarrekening langzaam opmaken. Ook kunt u een lijfrenteverzekering laten uitkeren via een bankspaarrekening. In beide gevallen gebeurt dit door periodiek (ook vaak weer maandelijks of jaarlijks) een vast bedrag op te nemen. Dit gebeurt meestal nadat u met pensioen bent gegaan, zodat u een aanvulling krijgt op uw pensioeninkomen.

Uitgebreide informatie over banksparen voor het uitkeren van een expirerende lijfrente