Lijfrente uitkeren via banksparen

Banksparen voor het uitkeren van een vrijkomende lijfrente

Op pensioengebied zijn er 2 fasen te onderscheiden: de opbouwfase (pensioen opbouwen tijdens uw werkzame leven) en de uitkeringsfase (lijfrente uitkeren na pensionering). Op deze pagina gaan we uitgebreid in op de uitkeringsfase en de mogelijkheden die banksparen tijdens deze fase biedt.

Vergelijk direct banksparen voor het uitkeren van een vrijkomende lijfrente

Banksparen met een vrijkomende lijfrente en de belastingen

Voor veel mensen geldt dat ze een expirerende / vrijkomende lijfrente direct willen gebruiken als aanvulling op hun pensioeninkomen. Als u daarvoor kiest, dan wordt het lijfrentekapitaal op een geblokkeerde rekening bij een bank of beleggingsinstelling gestort. Vanaf het moment dat het bedrag gestort is, zal het lijfrentekapitaal in termijnen uitgekeerd worden. Daarbij wordt er per periode een vast bedrag uitgekeerd. Dit kan per maand, kwartaal of (half)jaar zijn. Vanaf het moment dat de uitkeringen beginnen, bent u inkomstenbelasting over de uitkeringen verschuldigd (in Box 1). Deze inkomstenbelasting hoeft u niet zelf af te dragen. De spaarbank waar de lijfrente gestort is, houdt namelijk op elke uitkering de inkomstenbelasting in draagt deze af aan de belastingdienst. U ontvangt dus van de spaarbank de netto uitkering, nadat de verschuldigde inkomstenbelasting al is afgedragen aan de belastingdienst.

Regels lijfrente uitkeren middels banksparen

Eén van de belangrijke voordelen van lijfrente banksparen is het financieel voordeel wat behaald kan worden doordat de belastingbetaling uitgesteld kan worden. Echter, op een bepaald moment mag er niet langer uitgesteld worden en moet er verplicht met de uitkering van lijfrente banksparen begonnen worden. De belangrijkste uitkeringsvoorwaarden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet:

 • De uitkeringen moeten toekomen aan de rekeninghouder.
 • De uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin de rekeninghouder de leeftijd bereikt die ligt vijf jaar na het jaar waarin de verzekeringnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Starten de periodieke uitkeringen vóór het kalenderjaar waarin u recht op AOW heeft? Dan is de minimale looptijd van de uitkering 20 jaar, plus het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW leeftijd. Daarbij wordt gerekend vanaf het moment van de eerste uitkering. Bijvoorbeeld: u bent 60 jaar als u de eerste periodieke uitkering ontvangt. U heeft recht op AOW vanaf uw 67e levensjaar. De minimale looptijd is dan 20 + 7 (67-60) = 27 jaar.
 • Starten de periodieke uitkeringen vanaf het kalenderjaar waarin u AOW krijgt? Dan moeten de uitkeringen minimaal 5 jaar lopen, als de uitkering per jaar niet meer is dan het wettelijke maximum (€ 22.443 voor 2021, € 22.089 voor 2020, € 21.741 voor 2019 en € 21.483 voor 2018). Komt de uitkering per jaar boven dit wettelijk maximum uit, dan moet de looptijd zodanig verlengd worden dat de uitkering niet boven het maximum uitkomt.
 • Komt u te overlijden voordat laatste uitkering uit de lijfrente bankspaarrekening heeft plaatsgevonden? Dan ontvangen de erfgenamen de resterende uitkeringen.

Voordelen lijfrente uitkeren met banksparen

Wanneer een lijfrente wordt uitgekeerd met banksparen, dan biedt dit een aantal voordelen:

 • Het lijfrentekapitaal wat tijdens de uitkeerfase nog niet uitgekeerd is, maar nog geblokkeerd staat op de bankspaarrekening, is vrijgesteld van belasting. Er wordt geen vermogensrendementsheffing in box 3 berekend.
 • Er wordt een vaste rentevergoeding, looptijd en uitkering afgesproken. Dit biedt heel veel zekerheid en duidelijkheid over de hoogte en duur van de uitkeringen.
 • Als de lijfrente pas na de pensioendatum wordt uitgekeerd, dan is de te betalen inkomstenbelasting over de uitkeringen vaak lager dan wanneer vóór de pensioenleeftijd wordt uitgekeerd.
 • Door de uitkeringen over meerdere kleinere uitkeringen te verspreiden, kan het inkomen langere tijd onder het plafond van een belastingschijf gehouden worden, waardoor eventueel nog extra op de te betalen belasting bespaard kan worden.

Bovenstaande voordelen gelden zowel voor een bankspaarrekening als voor een lijfrenteverzekering. Hieronder geven wij nog een aantal voordelen weer die banksparen biedt ten opzichte van verzekeren (lijfrenteverzekering).

 • Banksparen biedt veel zekerheid doordat de bankspaarrekening onder het depositogarantiestelsel valt.
 • De kosten bij banksparen zijn meestal lager dan bij verzekeren.
 • Als de rekeninghouder komt te overlijden, wordt het opgebouwde saldo uitgekeerd aan de erfgenamen en gaat dus niet verloren. Bij een lijfrenteverzekering geldt dat het saldo bij overlijden vervalt (aan de verzekeringsmaatschappij). Wilt u dit overlijdensrisico afdekken, dan dient hiervoor een extra verzekering afgesloten te worden.

Nadelen lijfrente uitstellen met banksparen

Banksparen kent niet alleen voordelen: er zijn ook nadelen. Daarom geven wij hieronder nog een aantal nadelen weer die banksparen kan hebben ten opzichte van verzekeren (lijfrenteverzekering):

 • Bij een lijfrenteverzekering kan vooraf een levenslange uitkering overeengekomen worden. Bij lijfrente banksparen kan dit niet
 • Het saldo van een lijfrenteverzekering kan bij overlijden aan een specifiek persoon toegewezen worden (begunstigde). Bij lijfrente banksparen kan dit niet. Het saldo vervalt aan de wettelijke erfgenamen. Dit kan alleen door een testament gewijzigd worden

Bankspaarrekeningen vergelijken voor het uitstellen van een lijfrente