Pensioengat

Wat is een pensioengat, hoe ontstaat het en hoe repareert u het

Veel mensen in Nederland hebben een pensioengat. Sommige mensen weten het, maar veel mensen weten het niet eens. En dat terwijl de gevolgen van een pensioengat zeer groot kunnen zijn. Niemand wil een karige oude dag, maar kan daar wel mee geconfronteerd worden als een pensioengat niet gedicht wordt. Daarom besteden we op deze pagina uitgebreid aandacht aan het pensioengat.

Wat is een pensioengat

In Nederland kunt u uit 3 verschillende bronnen pensioeninkomen ontvangen: de overheid (AOW), voormalig werkgevers en eigen pensioenvoorzieningen. Als u een volledig pensioen heeft opgebouwd, dan is het bedrag wat u na pensionering uit deze 3 bronnen ontvangt gelijk aan 70% van uw laatstverdiende loon. Krijgt u een lager bedrag dan 70% van uw laatstverdiende loon, dan is er sprake van een pensioengat.

Hoe ontstaat een pensioengat

Een pensioengat ontstaat doordat u minder pensioen heeft opgebouwd dan u had kunnen opbouwen. Veel voorkomende redenen voor het ontstaan van een pensioengat zijn:

  • U heeft minimaal één pensioenregeling gehad die niet uitging van een eindloonregeling.
  • U heeft meerdere werkgevers gehad.
  • U heeft in de loop van de tijd verschillende pensoenverzekeraars / pensioenregelingen gehad.
  • U heeft (een tijd) part-time gewerkt.
  • U heeft te maken gehad met een echtscheiding.
  • U bent voor de pensioendatum gestopt met werken.
  • U heeft gewerkt in het buitenland.
  • U heeft of had een eigen onderneming.
  • U heeft te maken met inkomensbestanddelen waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Daarbij kunt u denken aan overwerk, een 13de maand, onregelmatigheidstoeslagen en winstdeling.
  • U heeft een lease-auto.

Om te berekenen of u in een bepaald jaar een pensioengat heeft opgebouwd, kunt u de jaarruimteberekening gebruiken. Mocht u al jaren geen pensioengat gerepareerd hebben, dan kunt u ook over een langere periode de reserveringsruimte berekenen.

Wat kunt u doen om een pensioengat te repareren

Is een pensioengat erg? Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. De gevolgen van een pensioengat zijn namelijk erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor veel gepensioneerden geldt dat de vaste lasten fors lager zijn dan de jaren waarin zij nog werkzaam waren. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de kinderen het huis uit zijn of de hypotheek voor een flink deel of helemaal afgelost is. Doordat zij minder vaste lasten hebben, kunnen deze gepensioneerden ook met een lager inkomen een prima leven leiden en hoeft er helemaal geen probleem te zijn. Het kan echter ook zo zijn dat de vaste lasten niet dalen. Bijvoorbeeld als een gepensioneerde in een huurwoning woont en de huur blijft stijgen. Als deze gepensioneerden geconfronteerd worden met een inkomensterugval door een pensioengat, kunnen zij in financiele problemen komen of moeten bezuinigen op andere kosten.

Om dit te voorkomen is het verstandig om zo snel te beginnen met het dichten van een pensioengat. Dit kan door aanvullend pensioen op te bouwen met banksparen.

Een pensioengat repareren met banksparen

Om ook na de pensioendatum comfortabel te kunnen blijven leven, zijn veel mensen zelf begonnen met het dichten van een pensioengat. Dit kan door bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering af te sluiten.

De laatste jaren is echter aanvullend pensioen opbouwen met banksparen steeds populairder geworden. Daarbij wordt periodiek, bijvoorbeeld maandelijks een inleg op een bankspaarrekening gedaan waarmee een pensioenvermogen wordt opgebouwd. Dit pensioenvermogen wordt vervolgens na de pensioendatum in gedeeltes uitgekeerd om daarmee het lagere pensioeninkomen aan te vullen tot een inkomen wat bijvoorbeeld gelijk is aan 70% van het laatste loon. Als op deze manier maar vroeg genoeg gestart wordt met het aanvullen van het pensioeninkomen, kan het pensioengat vaak voor een groot deel gedicht worden.

Uitgebreide informatie over banksparen voor het opbouwen van pensioen
Direct bankspaarrekeningen vergelijken voor het opbouwen van pensioen