Pensioenstelsel

Uitleg van het pensioenstelsel

In Nederland kennen we een stelsel van oudedagsvoorzieningen dat ook wel bekend is als het pensioenstelsel. Dit stelsel bestaat uit manieren waarop het pensioen samengesteld kan zijn. Op deze pagina vindt u informatie over dit pensioenstelsel.

Pensioenstelsel: 3 pensioenpijlers

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 elementen, die de pensioenpijlers worden genoemd:

  • Pensioenpijler 1: het wettelijke basispensioen vanuit de staat (AOW en ANW);
  • Pensioenpijler 2: pensioenregeling vanuit de werkgever;
  • Pensioenpijler 3: vrijwillige, individuele pensioenvoorzieningen

Voor de eerste pijler, de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) en Algemene Nabestaanden Wet (ANW), geldt dat iedere Nederlandse ingezetene hier recht op heeft. Het is een minimaal basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op in de 50 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Elk jaar komt er 2% bij, zodat na 50 jaar een volledige AOW-recht is opgebouwd. Dit potje wordt gefinancierd door mensen die werken. Alleen mensen die werken betalen hiervoor premie. Deze premie wordt door de overheid via de inkomstenbelasting geind. De ANW is een uitkering aan nabestaanden van AOW gerechtigden.

De andere twee pijlers zijn niet verplicht. Wel is het zo dat de overheid pensioensparen in de tweede en derde pijler stimuleert:

  • In de tweede pijler (pensioensparen via werkgever) hoeft geen inkomstenbelasting over de pensioeninleg betaald te worden.
  • In de derde pijler (individueel sparen via lijfrente) is de ingelegde premie vaak fiscaal aftrekbaar.

Banksparen

Op deze site gaan we verder in op de mogelijkheden om te sparen voor een aanvullend pensioen in de derde pijler: het individueel pensioensparen via een lijfrente. Daarbij staat de bancaire lijfrente centraal. Deze lijfrente wordt ook wel lijfrente banksparen of pensioen banksparen genoemd.

Uitgebreide informatie over banksparen voor pensioen
Direct bankspaarproducten voor pensioen vergelijken