Reserveringsruimte

Wat is de reserveringsruimte en hoe wordt de reserveringsruimte berekend?

De reserveringsruimte is de optelsom van de niet benutte jaarruimte in de afgelopen 7 jaar. De jaarruimte is het bedrag dat u van de Belastingdienst bij uw belastingaangifte mag aftrekken van uw inkomen, omdat u in een bepaald jaar te weinig pensioen heeft opgebouwd. Op deze pagina gaan wij uitgebreid in op wat reserveringsruimte is en hoe de reserveringsruimte berekend wordt.

Direct online de reserveringsruimte berekenen

Achtergrondinformatie over de reserveringsruimte

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat Nederlanders een degelijk pensioen opbouwen. Om dat te stimuleren biedt de overheid de mogelijkheid aan om met fiscaal voordeel zelf extra te sparen voor pensioen. Dit geldt wel alleen voor Nederlanders die via hun werkgever in combinatie met de AOW te weinig pensioen opbouwen. Iedereen kan jaarlijks via de jaarruimte berekening bepalen of er sprake is van een pensioengat in het voorgaande jaar. Dit pensioengat kan jaarlijks gedicht worden. Maar mocht u deze jaarruimte mogelijkheid niet gebruikt hebben, dan biedt de overheid ook de mogelijkheid aan om voor meerdere jaren een pensioengat achteraf alsnog te dichten. U kunt maximaal over de laatste 7 jaar uitrekenen hoeveel u per jaar aan jaarruimte had kunnen benutten en deze jaarruimtes alsnog gebruiken. Deze berekening wordt de reserveringsruimte berekening genoemd. Binnen de reserveringsruimte geldt wel een maximumbedrag per jaar.

Reserveringsruimte gebruiken

U kunt de reserveringsruimte benutten door extra pensioen op te bouwen door geld te storten in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening. Zo lang het gestorte bedrag binnen de totale reserveringsruimte blijft, mag u dit bedrag aftrekken van uw inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Hierbij geldt in 2021 echter wel een absoluut maximum van € 7.489 (in 2020 € 7.371, in 2019 € 7.254 en in 2018 € 7.167) voor mensen die nog minimaal 10 jaar voor de AOW-leeftijd zitten. Voor mensen die al binnen 10 jaar de AOW-leeftijd zullen bereiken geldt een hoger bedrag, te weten € 14.785 (dat was € 14.552 in 2020, € 14.322 in 2019 en € 14.152 in 2018). Hierdoor kan de aftrek middels de reserveringsruimte lager zijn dan het totaal van uw niet-benutte jaarruimten over de afgelopen jaren. Mogelijk kunt u dat dan alsnog in het daaropvolgende jaar benutten.

Naast de reserveringsruimte kunt u ook de jaarruimte berekenen.
Bereken en vergelijk hoeveel aanvullend pensioen u kunt opbouwen met uw reserveringsruimte.