Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

Hoe werkt de AOW en hoe hoog is het AOW pensioen

In Nederland hebben we een pensioenstelsel dat uit 3 elementen bestaat: het 3 pijler pensioenstelsel. De eerste pijler wordt gevormd door het wettelijke basispensioen dat iedere Nederlandse ingezetene na pensionering van de staat ontvangt. Dit basispensioen wordt het AOW pensioen genoemd. Op deze pagina gaan wij uitgebreid in op de AOW.

Wie heeft er recht op AOW?

Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond heeft recht op AOW. Het maakt daarbij dus niet uit in welk land u nu woont. U moet de AOW leeftijd hebben bereikt om in aanmerking te komen voor AOW.

Vanaf wanneer krijgt u AOW?

U ontvangt AOW vanaf de dag dat u de AOW leeftijd heeft bereikt. Dit was in het verleden altijd 65 jaar, maar sinds enkele jaren loopt de pensioenleeftijd op. In 2018 is de AOW leeftijd 66 jaar en de jaren erna loopt de pensioenleeftijd verder op totdat in 2024 de AOW-uitkering ingaat op een leeftijd van 67 jaar. Vanaf dan wordt de AOW-leeftijd aangepast aan de gemiddelde levensverwachting.

Hoe hoog is de AOW?

De hoogte van het AOW pensioen is afhankelijk van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt en of u alleen woont.

Aantal jaren

Voor ieder jaar dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt bouwt u 2% van het maximaal uit te keren AOW pensioen op. Na 50 jaar komt u dus in aanmerking voor een volledige uitkering.

Woonsituatie

Woont u alleen of juist met iemand samen? Dat bepaalt ook de hoogte van de uitkering.

  • U ontvangt 70% van het netto minimumloon als u alleen woont
  • U ontvangt 50% van het netto minimumloon als u samenwoont. Samen ontvangt u dus 100%

Veel mensen hebben naast hun AOW (pijler 1) een aanvullend pensioen opgebouwd via de werkgever (pijler 2) of door zelf te sparen (pijler 3). Op deze site vindt u met name informatie over de mogelijkheden om zelf te (bank)sparen.