Geldt het depositogarantiestelsel ook bij pensioen banksparen?

In Nederland (en veel andere landen) bestaat een spaargarantiesysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat (kleine) spaarders hun spaargeld niet verliezen als hun spaarbank onverhoopt failliet zou gaan. In Nederland wordt deze spaargarantie het depositogarantiestelsel genoemd. Maar geldt deze spaargarantie ook als u geld op een bankspaarrekening stort?

Antwoord

Ja, het depositogarantiestelsel geldt voor alle spaarrekeningen, dus ook voor bankspaarrekeningen. Mocht u besluiten om te gaan banksparen voor het opbouwen van pensioen, het uitstellen van een expirerende lijfrente of het uitkeren van een expirerende lijfrente, dan profiteert u van de bescherming die deze spaargarantie de spaarder biedt. De Nederlandse spaargarantie geldt alleen voor spaarproducten (niet voor beleggingsproducten) en alleen voor spaarrekeningen die lopen bij banken die een Nederlandse bankvergunning hebben. De spaargarantie is niet onbeperkt: voor details over de inhoud van de spaargarantie, klik hier.