Hoe bereken ik de reserveringsruimte?

De reserveringsruimte is het maximale bedrag dat u mag storten op een bankspaarrekening of in een lijfrenteverzekering om het pensioengat te dichten dat is ontstaan in de laatste 7 kalenderjaren. Hoe wordt deze reserveringsruimte berekend?

Antwoord

Bij de reserveringsruimte berekening wordt over de afgelopen 7 jaar per jaar de jaarruimte berekening uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er per kalenderjaar aan de hand van uw inkomensgegevens bepaald wordt hoeveel pensioen u in dat betreffende kalenderjaar van de overheid / belastingdienst had mogen opbouwen. Vervolgens wordt aan de hand van uw pensioengegevens over het betreffende jaar bepaald hoeveel pensioen u in dat jaar al opgebouwd heeft. De ruimte tussen wat u op had mogen bouwen en wat u reeds opgebouwd heeft is de jaarruimte. Als u de jaarruimte over de afgelopen 7 jaar optelt, komt u uit op de reserveringsruimte. De reserveringsruimte mag ook over minder dan 7 jaar berekend worden, maar nooit over meer dan 7 jaar.

Uitgebreide informatie over de reserveringsruimte en een toelichting op de berekening
Online de reserveringsruimte berekenen