Wat is reserveringsruimte?

Jaarruimte en reserveringsruimte zijn woorden die je bij het opbouwen van aanvullend pensioen veel tegenkomt. Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag wat onder reserveringsruimte verstaan wordt.

Antwoord

De reserveringsruimte is de optelsom van de niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen jaren. Om exact te zijn van (maximaal) de laatste 7 kalenderjaren. De jaarruimte is het bedrag dat u in een bepaald kalenderjaar mag aftrekken van de inkomenstenbelasting als lijfrentepremie als u in het voorgaande kalenderjaar een tekort heeft in de pensioenopbouw. De reserveringsruimte is dus de totale (niet benutte) jaarruimte over de laatste 7 jaar.

Uitgebreide informatie over de reserveringsruimte en een toelichting op de berekening
Online de reserveringsruimte berekenen